REGULAMIN WSPÓŁPRACY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

1. Regulamin jest obowiązkowym dokumentem z jakim obowiązek ma zapoznać się Klient przed wykonaniem usługi. Uiszczenie zadatku równoznaczne jest z akceptacją regulaminu, jego nieprzeczytanie nie zwalnia z konsekwencji jakie za sobą niesie.
2. Zdjęcia z sesji zdjęciowej/reportażu z uroczystości przekazywane są na pamięci przenośnej, wywołanych odbitek lub drogą elektroniczną.
 
3. Płatność za sesję występuje w dwóch etapach: ZADATEK w wysokości ustalonej w oparciu o wybrany przez Klienta pakiet przelewany na konto bankowe w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji oraz PŁATNOŚĆ KOŃCOWA, czyli uregulowanie całości kwoty w dniu wykonywanej usługi. Zadatek w przypadku nieodbytej sesji przepada, istnieje możliwość przełożenia terminu tylko jeden raz na termin zaproponowany przez fotografa.
 
4. Zdjęcia Klient otrzymuje w formacie jpg. Nie udostępniam surowych plików RAW.
5. Zdjęcia do wyboru, fotograf udostępnia, na podstawie walorów technicznych, merytorycznych i wizualnych lub wg własnego wyboru. Fotograf zobowiązuje się do 7 dni roboczych udostępnić galerię online, co obliguje Klienta do wyboru kadrów wg własnego uznania w ciągu max. 14 dni. W innym przypadku Fotograf wybiera je samodzielnie, bez możliwości wymiany na inne w czasie późniejszym.
 
6. Klient dodatkowo może otrzymać całkowity materiał z sesji, z którego ma możliwość wyboru ujęć dodatkowych odpłatnych w wysokości 20 zł/szt za zdjęcie poddane obróbce graficznej, 10 zł/ szt zdjęcie bez obróbki graficznej, w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość wykupu całości materiału za kwotę ustaloną między Fotografem a Klientem. W przypadku jakiegokolwiek udostępnienia lub publikacji zdjęć w formie miniaturek Klient ponosi koszt w wysokości 500 zł w oparciu o Fakturę, którą należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych.
7.Zdjęcia przechowuję na komputerze przez 21 dni od momentu otrzymania ich przez Klienta.
Proszę o utworzenie kopii CD, zgranie zdjęć na komputer, aby ich nie utracić.
 
8. Na zdjęciach nie ma logo ani znaków wodnych, chyba, że Klient zastrzega sobie prawo do publikacji,
9. Fotografie można umieszczać na portalach społecznościowych, aczkolwiek proszę o dopisanie lub podlinkowanie przy zdjęciu autora ‘Iso.izabela’.
 
10. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów), jeśli Klient ma wytyczne, co do koloru bądź innego wizualnego aspektu zdjęcia należy to zgłosić i zmiana ta zostanie dokonana przez Fotografa.
11. Przed sesją należy wyrazić/bądź nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
12. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby.
13. Podczas wykonywania sesji zdjęciowej PROSI SIĘ o niewykonywanie zdjęć telefonem komórkowym, tabletem itp.
14. Zdjęcia przekazuje, dopiero po uiszczeniu 100% zapłaty za usługę. Osobiście, kurierem, bądź poczta polską.
15. Klient ma prawo dokonać zakupu dodatkowych ujęć z sesji do 21 dni po wykonaniu usługi wg cennika.
16. W związku z czasem obróbki graficznej zdjęć zastrzegam sobie od 7 do 60 ni roboczych na całkowitą finalizację zamówienia. Czas ten liczony jest nie od dnia usługi a od rozpoczęcia prac edytorskich, przy wyborze opcji samodzielnego wyboru kadrów od wysłana numerów zdjęć przez Klienta. W przypadku zdarzenia losowego okres ten może ulec zmianie.
17. Za szkody wyrządzone w trakcie sesji (zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty itp.) ponosi Klient.
18. W momencie dokonania rezerwacji w firmie Iso. Izabela zakłada się, że Klient w pełni zgadza się i akceptuje koncept pracy Fotografa tj. sposób fotografowania, proces post produkcji zdjęć oraz poczucie estetyki. Z tego założenia nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparci o w/w aspekty, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne chyba, że Fotograf zadecyduje inaczej.